background background

Schëffleng

Mir wënschen iech alles Guddes fir 2024

Mir invitéieren iech häerzlechst op eisen Neijoerschpatt den 18. Januar 2024 um 19 Auer zu Schëffleng an der Maison des Générations!

Fir eise vegetaresche Kachcours ginn et och nach fräi Plazen.